Privacy- en cookieverklaring Dorestad Services

18 oktober 2018 Hier downloaden in PDF: Privacyverklaring Dorestad Services 17102018

Uw privacy is voor Dorestad Services van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website Dorestad Services allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Dorestad Services.

Het leveren van producten en diensten
Dorestad Services levert producten en diensten op het gebied van braille en audio. Als u bij ons een product of dienst afneemt gebruiken wij uw persoonsgegevens om het product of dienst netjes te kunnen leveren. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres en e-mailadres. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot het product of dienst aan u is geleverd. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke (fiscale) bewaarplicht.

Direct een offerte aanvragen
Met behulp van ons offerteformulier kunt u snel en gemakkelijk een offerte aanvragen voor het leveren van onze producten en diensten. Om u een offerte te kunnen toesturen vragen wij uw naam, e-mail, telefoon (optioneel) en de inhoud van uw bericht of vraag. Wij gebruiken uw gegevens ter uitvoering van de voorbereiding op een overeenkomst, namelijk om uw verzoek voor een offerte netjes af te kunnen handelen. Wij bewaren deze gegevens tot één maand nadat de offerte is verstuurd, of indien uit de offerte een klantrelatie voortkomt voor de duur van onze klantrelatie. Mocht u akkoord gaan met onze offerte, dan bewaren we de factuurgegevens zolang als verplicht op basis van onze (fiscale) wettelijke plicht.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mail, telefoon (optioneel) en de inhoud van uw bericht of vraag. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten, namelijk contact met u opnemen nadat u daartoe een verzoek heeft gedaan. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om ons te ondersteunen;
 • Dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De volgende derden verwerken uw persoonsgegevens:

 • Onze ICT-dienstverleners;

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij uw bezoek aan onze website naar uw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd.

 

Op onze website worden de volgende typen cookies gebruikt:

 • Functionele cookies
  Deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en om de door uw opgegeven voorkeuren op te slaan. Een voorbeeld hiervan is het beheren van functies als lettertypen.
 • Analytische cookies
  Deze cookies worden gebruikt om inzichtelijk te maken hoe u onze website gebruikt. Door middel van deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld zien welke (sub)pagina’s u bezoekt en hoe lang uw bezoek aan onze website duurt. Deze inzichten gebruiken wij vervolgens om de website nog beter en gebruiksvriendelijker te maken.
Plaatser Type cookies Doel Bewaartermijn
Google Analytics (Google LLC) Analytisch Deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, wat betekent dat we afspraken hebben vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens waaronder dat het Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer info? Zie de privacy policy van Google. 2 jaar + sessie
Google Tag Manager (Google LLC) Functioneel Deze cookies zijn functioneel, en helpen ons om bepaalde plug-ins en cookies te installeren op onze website. Deze cookie verwerkt enkel een cookie ID. Meer info? Zie de privacy policy van Google. 1 dag

 

Wij hebben met bovengenoemde partijen een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

 

Hoe zit het met bewaartermijnen en verwijdering van cookies?
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

 

Hoe kan ik cookies in- en uitschakelen?
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: sommige websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan uw door te geven.

Wat zijn uw rechten
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Dorestad Services
David van Bourgondiëweg 5/24
3961 VZ Wijk bij Duurstede
dorestadservices@gmail.com
06-19425970
KvK 30244669